Hukuk Bürolarına Özel Geliştirilmiş Yazılım Çözümleri İçin

SHA YAZILIM

Uyap Çoğaltma | Multilogin Uyap | Çoklu Uyap | Uyap Çoklu Oturum Açma

SHA YAZILIM ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ HİZMET VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. SHA YAZILIM (bundan sonra ‘‘Hizmet Sağlayan” olarak anılacaktır). Adresi: Kılıç Reis Mahallesi, İnönü Caddesi No:194 Yonca Apartmanı K:2 D:5 Üçyol Konak/İzmir
  2. Hukuk Bürosu - (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) Adresi:
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile SHA YAZILIM‘ın hizmet ve bakım koşullarını kapsar.

 1. TAAHHÜTNAME
 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
  1. Sözleşmenin süresi 1 (bir) yıldır.
  2. Taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi feshetmediği takdirde, sözleşme ücret dışında aynı koşullarla bir (1) yıl daha uzatılmış olur. 20 maddeden oluşan işbu sözleşme imzası tarihinde geçerlilik kazanır. Tarafların yazılı mutabakatı dışında değiştirilemez. Devir veya temlik edilemez.
 3. HİZMETİN TANIMI
  1. Hizmet Sağlayanın üretmiş olduğu SHA YAZILIM Çağrı Merkezi yazılımlarının ve yardımcı donanımlarını çalışır halde tutmak için verilecek destek hizmetidir.
  2. Destek hizmeti, çağrı merkezi çalışanlarının bilgisayar donanımlarını, Hizmet sağlayanın üretmediği bilgisayar yazılımları ve ofis cihazlarını kapsamaz.
 4. HİZMET SAĞLAYAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
  1. Periyodik olarak sistem bakımını yapacaktır.
  2. Muhtemel arızaların tespit edilmesi ve bunlarla ilgili çözümler sunulacaktır.
  3. Sistemin performans testlerini yapacaktır.
  4. Teknik zorunluluk halinde network testlerini yapacak ve kayıp veya sorun tespit etmesi durumunda çözüm önerisinde bulunacaktır.
  5. Arıza durumlarında Hizmet Sağlayan, derhal soruna müdahale edecektir. Hizmet Sağlayan, öncelik sırasına göre önce telefonla ve/veya uzaktan bağlantı ile soruna müdahale edecektir. Bu iki müdahale ile sorun çözülememişse yerinde servis hizmeti verilecektir. Normal mesai saatleri ve iş günleri içerisinde servis verilir. Yine aynı süreler içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır.
  6. Şehir dışında verilen yerinde servis hizmetlerinde ayrıca yol ücreti alınır. Konaklama gerektiren durumlarda ek olarak konaklama ve harcırah ücreti Müşteri'ye yansıtılır.
  7. Arıza bildiriminden sonraki 4 (dört) saat içinde Hizmet Sağlayan arızaya müdahale edecektir. Bahsi geçen 4 saatin sonunda o andaki zamanın mesai saatleri dışında kalması halinde müdahale için servis gerekiyor ise müdahale bir sonraki iş gününe sarkar.
  8. Arıza tespiti sonrasında, arızalı ürünlerin onarım süresi günü aşarsa bunların yerlerine mümkün olduğu durumlarda kısa süreli ürün sağlanacaktır.
  9. Onarılamayacak parçalar konusunda parça garanti harici ise Müşteri onayı alınarak fatura karşılığı yenisi ile değiştirilecektir. Takılan parça ve veya parçaların bedeli ödenecektir.
  10. Yazılımların işleyişleri verilerinin kontrolü ve bunların yedeklenmesi ile ilgili uyarıları yapacaktır.
  11. Hizmet Sağlayan, hizmet ve bakım sözleşmesi devam ederken SHA Yazılım Çağrı Merkezi yazılımını zaman İçerisinde yeni sürümler, versiyonlar, eklemeler, modüller, değişiklikler ve iyileştirmeyi güncel halde tutmayı taahhüt eder.
  12. Periyodik bakım hizmetleri dışında bakım özel bakım istekleri, sistem kurma, sökme, taşıma ve tüketim malzemesi temini bu anlaşma kapsamına girmez.
  13. İşletim sistemi dâhil yazılım hataları, sistemin SHA YAZILIM Servis Yetkilileri dışında kişilerin müdahalesi sonucu doğacak hatalar ve sistem ayarlarında yapılacak değişiklikler sonucu doğan hatalar bu sözleşme kapsamına girmez. Uygunsuz şebeke voltajı, yanlış kullanım, kaza ve uyumsuz tüketim malzemesi seçiminden dolayı ortaya çıkacak hasarlar bu sözleşme kapsamına girmez. Yıldırım düşmesi, sel, deprem, salgın hastalık vs gibi doğal afetler sonucu oluşacak hasarlar bu sözleşme kapsamına girmez. Sahip olduğunuz Sistemin ya da bileşenlerinin garanti kartında veya kitapçıklarında yazılı garanti dışı durumları içeren maddelerin herhangi birinden dolayı oluşacak durumlarda bu garanti kapsamına girmez.
 5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
  1. Çağrı Merkezi yazılımı, donanım kontrolü ve haberleşme için yetkili bir kişi görevlendirecektir.
  2. Network alt yapısında Cat6 kablo ve Gigabit Switch kullanacaktır.
  3. İnternet Dış ip sinin static (sabit) ip olmasını sağlamak
  4. Gsm hatlarında yönlendirme paketi yapılması, olası doğacak yüksek faturalardan hizmet sağlayan sorumlu tutulamaz.
  5. Agent/Admin in kullandığı bilgisayarın sistem konfigürasyonu minimum i3 Cpu işlemci, 120 SSD Disk , 8 Gb Ram ve en az  Windows 10 Pro işletim sistemi olması gerekmektedir.
  6. Çağrı Merkezi yazılımlarındaki arıza ve destek taleplerinin Hizmet sağlayana yazılı ya da shayazilim.com adresinden ticket olarak bildirilecektir
  7. Çağrı Merkezinde çalışan ağ (network) ve donanımlarının Hizmet Sağlayan 'ın tavsiye ettiği ve niteliklerini belirttiği donanımlar kullanılacaktır.
  8. Servis sırasında Hizmet Sağlayan' ın teknik servis ekibine gerekli olan çalışma ortamı müşteri tarafından sağlanacaktır. Bakım onarım işi, makinenin bulunduğu yerde yapılacak, ancak yerinde onarımı mümkün olmayan arızaların tespiti halinde, makine müşterinin onayı ile servise alınacaktır.
  9. Müşteri, yetkisiz kişi ve kuruluşların sisteme müdahale etmesini engelleyecek önlemler almakla mükellef olup Hizmet Sağlayan oluşacak sorun ve sorumluluklardan mesul tutulamaz.
  10. Yangın, su baskını gibi dış etkenler ile üçüncü şahısların makinelere müdahalesi neticesinde doğacak hasarlar bu bakım anlaşmasına bağlı değildir.
  11. Sözleşme ücreti sadece bakım ve onarım icrasını kapsar. Bakım ve onarımın gerektirdiği yedek parça ve malzeme firma tarafından teknik rapor düzenlenmek suretiyle (parça adı ve numarası belirtilerek) müşteriye bildirilecektir.
  12. Servis Sözleşmesini Geçerli Kılma: SHA YAZILIM servis sözleşmesi bedelini sözleşme tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil etmiş olmalıdır. 2 gün içinde ödenmeyen bedeller için aylık %2 vade farkı tahakkuk ettirilir.
  13. Çağrı İçin Hazırlık Yapma: Servisi aradığınızda ilgili Teknisyenin size daha iyi hizmet vermesini sağlamak için aşağıdaki bilgileri hazır ediniz.

Sistem seri numarası, Model ve model no.su, Sistemin bulunduğu adres lokasyon ve ilgili personeli, Kullandığınız çevre birimlerinin tip ve versiyonu.

 1. Destek için arama: Servis desteği için. 0850 532 93 95 no.lu telefonu. Çağrı merkezi Resmi tatil günleri hariç hafta içi 9.00-18.00, Cumartesi günleri 10.00-14.00 saatleri arası hizmet vermektedir.
 2. Problemi Teknisyene anlatma: Görüştüğünüz teknisyene karşılaştığınız problemi, sistemde gözüken hata mesajını, bu mesajı ne zaman aldığınızı, hata mesajı oluştuğunda ne yapmakta olduğunuzu ve problemi çözmek için yaptıklarınızı anlatınız.
 3. Teknisyenin Açıklamalarını Takip Etme: İstatistikler problemlerin önemli bir kısmının yakın bir işbirliği ile telefonla çözülebildiğini göstermektedir. Bu nedenle teknisyeni dikkatle dinleyin ve söylediklerini takip edin.
 4. Eğer Teknisyen problemin telefonda çözülemeyeceğine karar verir ve adresinize servisin gerekli olduğuna karar verirse aşağıdaki prosedür uygulanır. Sisteminizdeki data kaybından Hizmet sağlayan‘ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gerçeğiyle hareketle sistemin yedeklemesi tarafınızca yapılmalıdır. Adresiniz ve uygun olduğunuz saatler telefondaki teknisyene bildirilmelidir. Arıza ile ilgili verilen takip numarası servis sonlandırılıncaya kadar saklanmalıdır.
 5. Randevu saatinde müşteri servis adresinde problemi tanımlayacak, yetkili birini bulundurmak zorundadır. Müşteri hizmet sağlayanın servis elemanın getirdiği servis formunu müdahale başlangıcı ve anlaşma dışı durumlar için onay verme durumundadır.
 6. Çağrı sonucunun anlaşma dışı olma durumu: Servis elemanı anlaşma dışı durum tespit ettiğinde tahmini arıza giderme işçilik ve parça bedelini müşteriye açıklar, müşteri bu bedeli ödeyeceğini taahhüt etmesi durumunda servis işlemi devam eder, müşteri bu bedeli onaylamadığı durumlarda sadece arıza tespit ücreti ve yol ücreti alınır.
 7. Servisin müşteri yerinde tamamlanamaması durumunda arızalı parçalar veya sistem sağlamı getirilmek koşulu ile alınır.
 1. Gizli Bilginin Tanımı

Kullanıcı tarafından Çağrı KATİBİM / Taa Call Solution açıklanan/açıklanacak her türlü bilgi ve belge, bilgisayar verileri, veri tabanları ve dokümanları, uygulama logoları, uygulama kodları, tüm sistem ve sunucu bilgileri, altyapı bilgileri, sunuculara ait bilgiler, kullanıcı PC’lerine ait bilgiler ve şifreleme teknikleri, sözleşmeler, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, ortaklar, mali bilgiler, ürün ve servislere ait veriler, personel bilgileri, müşteri listeleri, potansiyel ve/veya gerçek müşterilerin kimlik, adres, telefon, elektronik posta, tüm banka, T.C. kimlik numarası ve diğer şahsi bilgileri, telefon görüşme kayıtları, kayıtlara dair her türlü bilgiler, her türlü doküman, bilgi ve belgeler dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile başta her türlü şifahi, yazılı, grafiksel ve bilgisayarda okunabilir her türlü bilgileri, fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri, yazılı veya sözlü verilen tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, müşteri bilgileri sır (gizli bilgi) olarak kabul edilir

 1. Gizli Bilginin Korunması

Çağrı Kâtibim / Taa Call Solution gizli bilgiyi; Büyük bir gizlilik içinde korumayı, İşbu bilgiyi herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder. Yazılım gizli bilgi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa, kullanıcıyı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve kullanıcının bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Kullanıcı, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları Hizmet sağlayana ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın teminini Hizmet sağlayandan talep etme hakkına sahiptir.

 1. Yükümlülükler

Kullanıcının tüm bilgileri Hizmet sağlayan tarafından gizli tutulur. Hizmet sağlayan çalışanlarının, alt çalışanlarının ve Hizmet sağlayan’ e bağlı çalışan diğer kişilerin de kullanıcının müşteri ve ticari bilgileri dâhil tüm bilgilerini gizli tutacağını teyit eder. Hizmet sağlayan, kullanıcının müşteri ve ticari bilgileri dâhil tüm bilgilerini sadece anlaşmada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

Hizmet sağlayan İş bu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, bilgiyi bilmesi gerekmeyen çalışan, yönetici, yetkili, temsilci ve personeline, açıklamamayı, teslim etmemeyi, ifşa etmemeyi, devretmemeyi, paylaşmamayı herhangi bir şekilde ibraz etmemeyi, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde kullanıcının izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayan, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet sağlayan, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde kullanıcı' ya karşı doğrudan sorumludur.

Hizmet sağlayan tarafından kullanıcı 'ya temin edilmiş Hizmet sağlayan programı kapsamında belge ve bilginin, kullanıcı firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin kullanıcı firması tarafından öğrenilmesi halinde, Hizmet sağlayan bundan dolayı sorumlu olacaktır. Hizmet sağlayan Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Hizmet sağlayan, İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile kullanıcının maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayan, Gizli Bilgiler’ i mümkün olan en gizli şekilde muhafaza etmeyi kabul ve beyan eder. Hizmet vereceği yazılımda her türlü güvenlik tedbirini aldığını kabul beyan ve taahhüt eder. Hizmet sağlayan, Gizli Bilgileri korumak için her türlü makul önlemi alacaktır. Bu önlemler, kullanıcının Gizli Bilgileri korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır.

Hizmet sağlayan, bilgilerin çoğaltılmaması, kopyalanmaması, yayınlanmaması, üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve genel olarak güvenliğinin tam olarak sağlanmasıyla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayan, yürürlükteki kanunlara ve/veya mahkeme kararları gereği veya yasal olarak bilgi istemeye yetkili kuruluşların yazılı talebi halinde, herhangi bir gizlilik kararı olmaması ve/veya yürürlükteki yasalar kapsamında mümkün olması koşulu ile derhal 24 saat içinde kullanıcıyı haberdar edilecektir. Yasal mevzuat kapsamında mümkün olmakla birlikte haber verilmemesi işbu Sözleşmenin ihlali niteliğindedir. Hizmet sağlayan işbu madde uyarınca bilgi vermek zorunda olduğu makama gereği kadar bilgi verebilir.

Çağrı Kâtibim – Taa Call Solutions, olarak adlandırılan program kullanıcı ve kullanıcıların bilgilerini, SHA yazılım şirket bünyesinde muhafaza etmemekte olup kullanıcının sadece Kullanıcı Adı, Kullanıcı Şifresi, Avukat Tckno Bilgisi, E-mail Adresi, Ofis Unvanı, Ofis Adresi, Yetkili Cep Telefonu Bilgisinden ibaret olan bilgiler SHA yazılım şirket bünyesinde programın kullanılabilmesi için gerekli olmasından bahisle muhafaza altına alınmaktadır.

Kullanıcının, programı kullanarak yapmış olduğu bilgi ve veriler programın girişinin yapıldığı kullanıcı bilgisayarında, müşteriye tahsis edilen lokalde kurulu olan serverda şifreli bir şekilde ve sadece uygulamanın kullanıldığı bilgisayarda saklanmakta olup bu veri ve bilgiler SHA Yazılım bünyesinde muhafaza altına alınmamaktadır. Kullanıcının programa giriş yapılan bilgisayarında saklanmakta olan veriler, sunucu da bulunan tüm veriler ile ilgili gizlilik ihlali söz konusu olduğunda SHA Yazılım şirketinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar bu hususların bilgileri dâhilinde olduğunu ve Kullanıcı bilgisayarlarındaki ve sunucu da bulunan veri gizliliği ve güvenliğinin sorumluluğunun kullanıcıya ait olduğunu kabul ederler.

 1. Gizli Bilginin İadesi

Tüm bilgiler ve kopyaları taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve kullanıcının yazılı ihtarı üzerine 3 (üç) gün içinde kullanıcı’ ya iade edilir. İade edilebilme imkânı olmayan GİZLİ BİLGİLER ve kopyaları ise, kullanıcı’ ya bilgi vermek ve yetkilisi huzurunda olmak suretiyle derhal imha edilecektir.

 1. İfşaya İzin Verilmesi

Çağrı Kâtibim / Taa Call Solution, bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla karşı tarafı referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.

 1. İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, kullanıcı' nın, firması ile Çağrı Kâtibim / Taa Call Solution başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. Ve yine yazılı mutabakat ile feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır.
 2. Çağrı Kâtibim / Taa Call Solution işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlardan dolayı kullanıcının uğrayacağı her türlü maddi, manevi, müspet, menfi zarar, ziyan ve kaybını kullanıcının ilk talebinde derhal tazmin edecektir.
 3. Tebligat

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

 1. ÜCRET VE ÖDEME
  1. Yıllık destek hizmet bedeli toplam O Yıla Ait Güncel Net Asgari Ücrettir.  (KDV hariç). KDV müşteriye ait olarak fatura bedeline eklenecektir. Sözleşme bedeli peşin ödenecektir.
  2. İşbu sözleşmenin bir (1) yıl daha uzatılmış olması halinde, bir önceki dönemde alınan ücret baz alınarak, yıllık TÜFE endeksinin ortalamasına göre artırılır.
 2. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1. Müşteri ve Hizmet Sağlayan sözleşmeye açıkça aykırı hareket etmesi halinde taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
  2. Müşteri sözleşme bitiş tarihinden 2 (iki) ay önceden haber vermek sureti ile sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.
  3. Hizmet Sağlayan sözleşme bitiş tarihinden 2 (iki) ay önceden haber vermek sureti ile sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.
  4. Müşterinin veya Hizmet Sağlayanın iptal etmesi durumunda kullanılmayan süreye karşılık gelen bedel geri ödenmez.
 3. SÖZLEŞMENİN TRANSFERİ

Sistemi sözleşme süresi içinde sözleşme yapılan zamankinin dışında SHA YAZILIM servisinin olmadığı herhangi bir adrese nakletmeniz durumunda, Hizmet Sağlayan sözleşmeyi iptal etmek ya da ek ücret istemek hakkını saklı tutar.

 1. UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

 1. İşbu 20 (Yirmi) maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen tarihte, 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanıp teslim alınmıştır.

 

 

Tarih:

 

HİZMET SAĞLAYAN                                                                                                                         MÜŞTERİ


 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuat ve evrensel değerler kapsamında kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince SHA YAZILIM - Sultan Hamit AKYILDIZ olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

Bilgilendirmemizde, kavramların tanımı, veri sorumlusu bilgileri, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamadaki hukuki neden ve toplama yöntemi ile kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1.TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Anonim Hale Getirme: kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, ifade eder.

2.VERİ SORUMLUSU

SHA YAZILIM - Sultan Hamit AKYILDIZ

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

SHA YAZILIM olarak kişisel veriler, şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi, ürünlerimizle ilgili teknik destek verilmesi, sunum, yazılım kurulumu, eğitim ve destek için uzak bağlantı yapılması, müşteri değerlendirme ve şikâyet süreçlerinin yönetimi, mevcut ve ileride çıkacak olan ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılması, satış, pazarlama faaliyetleri, referans gösterme, kampanya duyurularının ticari elektronik iletiler aracılığı ile gönderilmesi, insan kaynaklarına ilişkin süreçlerin işletilmesi ve benzeri amaçlarla 6698 sayılı KVKK ’nın 4. maddesinde yer alan genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar kapsamında işlenmektedir.

6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin SHA YAZILIM tarafından işlenmesi mümkündür.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hali hariç olmak üzere toplanan ve işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz, SHA YAZILIM tarafından kullanılan shayazilim.com,cagrikatibim.com,taacallsolution.com,merkezitakipsistemi.com,uyapkatibim.com, uyaptoplusorguprogrami.com,uyaptoplusorgu.com gibi internet siteleri üzerinden ulaştığınızda, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, tarafımızdan düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, iş başvurusu ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Şirket merkezimizde güvenlik amacıyla uygun yer ve sayıda kamera ile görüntü ve ses kaydı yapılmakta olup amaca bağlı olarak toplanan veriler KVKK kapsamında adli makamlar ile emniyet güçlerinin talebi hariç üçüncü kişilere aktarılmaz.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki nedenlere dayanarak ticari faaliyetimizi yürütmek ve hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta düzenleme olmaması halinde veri işlendiği zaman yürütülen faaliyetin amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar işlenecek daha sonra yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

 

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi kanıtlayan belgelerle birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirleninceye kadar [email protected] elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta ile (güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak) veya Kılıç Reis Mahallesi İnönü Caddesi No:194 Kat:2 Daire:5 Konak İzmir adresine iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla ya da şahsen veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepler niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından ücret talep edilebileceği gibi; talebinizle ilgili olarak kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak ve kimliğini teyit etmek, bilgileri doğru kişiyle paylaşmak amacıyla ilave bilgi de talep edilebilecektir.